Jdi na obsah Jdi na menu
 


Člověk

27. 10. 2009

ObrazekObrazek

ObrazekObrazek

ObrazekObrazek

Obrazek

společné znaky s ostatními živočichy

Už víme, že:

Člověk má společné znaky života (životní projevy) s ostatními živočichy: dýchá, přijímá potravu, vylučuje odpadní látky, rozmnožuje se, roste a vyvíjí se, volně se pohybuje a reaguje na okolní prostředí. Patří do skupiny savců. Řadíme ho mezi obratlovce, protože má páteř tvořenou obratli.


Lidské tělo

Už víme, že:

Lidé se od sebe odlišují vzhledově podle věku, pohlaví a rasy, ke které náležejí.

Proč chráníme svoje tělo

Obrazek

Už víme, že:

Kostra se skládá z kostí. Ty podpírají a chrání tělesné orgány a poskytují pevnou oporu svalům, které umožňují pohyb těla. Je složena z kostry hlavy, páteře, hrudníku, horních a dolních končetin.

Svaly společně s kostrou umožňují pohyb našeho těla. Svaly lidského těla vyvíjejí sílu. Síla se měří siloměrem. Jednotkou síly je 1 newton (1 N).

Člověk dýchá

ObrazekObrazek

Už víme,že:

Krev prostřednictvím srdce a cév rozvádí do těla kyslík, živiny a další látky a odvádí z těla oxid uhličitý a jiné škodliviny.


Člověk zpracovává potravu

Obrazek

Už víme, že:

Orgány trávicí soustavy umožňují příjem a zpracování potravy tak, že živiny z ní uvolněné jsou vstřebány do krve a rozvedeny do celého těla. Nestrávené zbytky potravy spolu s nepotřebnými lázkami jsou odvedeny z těla ven. Aby byl náš organizmus odolný vůči nemocem, je nutné denně pít dostatečné množství tekutin a jíst pestrou stravu bohatou na vitamíny.


Člověk vylučuje

Obrazek

Už víme, že:

Vylučovací soustava umožňuje vyloučení škodlivých látek z těla prostřednictvím moči. Je důležité přijímat dostatečné množství tekutin, které napomáhá včasnému a dostatečnému vyloučení škodlivých látek z těla.


Člověk reaguje na okolí prostřední

Obrazek

Už víme, že:

Kůže chrání povrch celého těla. Z kůže vyrůstají vlasy, chlupy, nechty, obočí a řasy. Vytváří se v ní pot, v němž vylučuje z těla vodu a škodlivé látky. Pomocí kůže vnímáme blest, tlak, teplo, chlad a další podněty.


Smyslová soustava

ObrazekObrazek

Už víme, že:

Podněty z okolního prostředí zachycují naše smyslové orgány, které jsou sídlem pěti smyslů. Oči jsou sídlem zraku, uši sluchu, nos čichu, kůže hmatu, jazyk chuti. Podněty zachycené smyslovými orgány vedou nervy dále do mozku, kde se zpracovávají.


Nervová soustava

Obrazek

Už víme, že:

Veškeré dění, které probíhá v lidském těle, řídí nervová soustava. Řidicí centrálou nervové soustavy jsou mozek a mícha. Nervová soustava je nejlépe vyvinutá u člověka. Na rozdíl od ostatních živočichů člověk dokáže myslet, dorozumívat se pomocí řeči a uvědoměle pracovat.


Člověk se rozmnožuje

Obrazek

Obrazek

Už víme, že:

Všechny živé organizmy mají schopnost rozmnožovat se. Stejně je tomu u člověka. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava. Ke vzniku nového života je nutné spojení ženské pohlavní buňky - vajíčka a mužské pohlavní buňky - spermie. Tomuto spojení říkáme oplození.


Člověk roste a vyvíjí se

Už víme, že:

Člověk projde během života několika vývojovými etapami od dětství, dospívání a dospělosti až ke stáří. V průběhu života pozorujeme u každého během jeho růstu a vývoje nejen změny vzhledové, ale také charakteristické životní projevy a potřeby.


Odlišujeme se od ostatních živočichů

ObrazekObrazek

ObrazekObrazek

ObrazekObrazek

ObrazekObrazek

Obrazek

Už víme, že:

Člověk má spolu s dalšími živočichy společné znaky, kterými se liší od nejjednodušších živých organizmů - rostlin a hub. Od ostatních živočichů se člověk liší zejména vzpřímenou postavou, způsobem života, schopností složitě myslet, dorozumívat se řečí a uvědoměle pracovat.


Člověk zpracovává výrobky

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Už víme, že:

Pro výrobu výrobků potřebujeme suroviny, které nám poskytuje příroda. Výrobky jsou vyráběny v průmyslových závodech. Proces výroby je dlouhodobý. Je často náročný na spotřebu elektrické energie. Při výrobě některých výrobků může dojít i k z nečištění životního prostředí.


Člověk přijímá informace

ObrazekObrazekObrazekObrazek

ObrazekObrazek

ObrazekObrazek

Už víme, že:

Člověk využívá zařízení informační komunikační techniky: k získání informací, ke komunikaci, při vzdělávání a relaxaci. Použitím těchto zařízení ušetříme mnoho času a usnadníme si práci.


Člověk si dokáže svou práci usnadnit

Už víme, že:

Usnadnění práce umožňují lidem jednoduchá zařízení. Základní jednoduchá zařízení jsou: nakloněná rovina, kladka, páka a kolo. Tato zařízení nepotřebují dodávat energii, zmenšují potřebnou sílu, a tak usnadňující lidem práci.


Vztah člověka k životnímu prostředí

Už víme, že:

Pokud lidé nedodržují přírodní zákonitosti, vědomě porušují rovnováhu v přírodě a mohou ohrozit život všech živých organizmů včetně sebe.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

10 JEDNIČEK

(cermisa99, 3. 5. 2011 12:42)

je to úžasné pomohlo mi to dostat už 10 jedniček

NÁSTUP KAPITALISMU

(Lucie Dřímalová, 19. 4. 2011 18:49)

Rozvoj hospodářství v období manufakturní výroby a počátky strojové výroby přispívaly k postupnému rozkladufeudalismu a současně napomáhaly nástupu kapitalismu. V českých zemích žilo koncem 18 století asi 4 miliony lidí. Z toho v Čecháchžilo zhruba 2,5 milionu,na Moravě 1,2 milionu a ve Slezku 300 tisíc.Většina obyvatel žila na venkově.K největším městům patřila Praha(70 tisíc obyvatel)a Brno(20 tisíc).Ve většině ostatních měst a městeček žilo2-5 tisíc obyvatel

člověk

(Barbie, 12. 4. 2011 15:40)

super

super

(my, 8. 4. 2011 8:15)

super