Jdi na obsah Jdi na menu
 


Polednice

10. 9. 2009
 • Polednice

 • Karel Jaromír Erber

 • U lavice dítě stálo,
 • z plna hrdla křičelo.
 • ,,Bodejž jsi jen trochu málo,
 • ty cikáně, mlčelo!
 • Poledne v tom okamžení,
 • táta přijde z roboty:
 • a mně hasne u vaření
 • pro tebe, ty zlobo, ty!
 • Mlč! Hle husar a kočárek -
 • hrej si! - tu máš kohouta!''
 • Než kohout, vůz i husárek
 • bouch, bác! letí do kouta.
 • A zas do hrozného křiku -
 • ,,I bodejž tě sršeň sám - !
 • Že na tebe, nezvedníku,
 • Polednici zavolám!
 • Pojď si proň, ty Polednice,
 • pojď, vem si ho, zlostníka!"
 • A hle, tu kdos u světnice
 • dvéře zlehka odmyká.
 • Malá, hnědá, tváře divé
 • pod plachetkou osoba;
 • o berličce, hnáty křivé,
 • hlas - vichřice podoba!
 • ,,Dej sem dítě!"- ,,Kriste Pane,
 • odpusť hříchy hříšníci!"
 • Divše smrt ji neovane,
 • ejhle tuť - Polednici!
 • Ke stolu se plíží tiše
 • Polednice jako stín:
 • matka hrůzou sotva dýše
 • dítě chopíc na svůj klín.
 • A vinouc je, zpět pohlíží
 • běda, běda dítěti!
 • Polednice blíž se plíží,
 • blíž - a již je v zápětí.
 • Již vztahuje po něm ruku
 • matka tisknouc ramena:
 • ,,Pro Kristovu drahou muku!"
 • klesá smyslů zbavena.
 • Tu slyš: jedna - druhá - třetí -
 • poledne zvon udeří;
 • klika cvakla, dvéře letí -
 • táta vchází do dveří.
 • Ve mdlobách tu matka leží,
 • k ňadrám dítě přimknuté:
 • matku vzkřísil ještě stěží
 • avšak dítě - zamknuté.