Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zájmena

17. 4. 2010

 • ZÁJMENA OSOBNÍ
 • Zájmena jsou slova, která zastupují podstatná a přídavná jména nebo na  podstatná a přídavná jména ukazují. Podle významu rozeznáváme různé druhy zájmen.
 • Zájmena osobní označují první, druhou nebo třetí osobu. Zájmena osobní jsou: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona. K zájmenům osobním patří i zvratná zájmena se, si. (Tato zájmena tvoří jeden významový celek se slovesem, ke kterému patří.) Př.: Bojím se.
 • ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ
 • Zájmeny přivlastňovacími přivlastňujeme první, druhé nebo třetí osobě. Zájmena přivlastňovací: můj, tvůj, svůj, náš, váš, jeho, její, jejich...
 • Př.: Moje pero nepíše. To je její tužka.
 • Rozlišujte:
 • 2., 3., 6. pád: (té) naší                4. pád: (tu) naši
 • 7.pád: (tou) naší, (tím) naším     2., 3., 6. pád: (těch) našich, (těm) našim
 • ZÁJMENA UKAZOVACÍ
 • Zájmena ukazovací ukazují na určitou osobu, zvíře, věc nebo vlastnost. Zájmena ukazovací: ten (ta, to, ti, ty, ta), tento (tato...), tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám...
 • Př.: Tento pán je náš soused. Taková odpověď se mi nelíbí.
 • ZÁJMENA TÁZACÍ
 • Zájmeny tázacími se ptáme na osobu, zvíře, věc nebo vlastnost. Zájmena tázací: kdo?, co?, jaký?, který?, čí? Př.: Co bude k obědu?
 • ZÁJMENA VZTAŽNÁ
 • Zájmena vztažná k sobě připojují některé věty v souvětí. Zájmena vztažná: kdo, co, jaký, který, čí, jenž. Př.: Zeptal se, kdo přijde.
 • ZÁJMENA NEURČITÁ
 • Zájmena neurčitá jsou ta zájmena, kterými blíže neurčujeme, o kom nebo o čem je řeč, nebo to určujeme jen obecně (někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecjaký, ledakdo, kdosi, cosi, kterýsi, každý, všechen, ...).
 • Př.: Někdo stojí za dveřmi.
 • ZÁJMENA ZÁPORNÁ
 • Zájmeny zápornými (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný) popíráme existenci nějaké osoby, zvířete nebo vlastnosti.
 • SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN OSOBNÍCH
 • SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN JÁ, TY, SE
 • 1. pádty-
  2. pádmě, mnetě, tebesebe
  3. pádmi, mneti, toběsi, sobě
  4. pádmě, mnetě, tebese, sebe
  6. pád(o) mně(o) toběo (sobě)
  7. pádmnoutebousebou
 • Zájmena já, ty, se mají v některých pádech dvojí tvary:
 • a) kratší (mě, mi, tě, ti, se, si)
 • b) delší (mne, tebe, sebe, sobě)
 • U zájmen ty, se užíváme delší tvary tebe, sebe, sobě po předložce (Mám o tebe strach) a při důrazu (Tebe jsme nečekali).
 • V ostatních případech užíváme tvary kratší (Líbí se ti to?).
 • U zájmena můžeme použít:
 • - ve 2. a 4. pádě: dlouhé i krátké tvary mě, mne) kdykoliv,
 •                             mne je méně časté
 • - ve 3. pádu:        tvar mně kdykoliv, tvar mi nemůžeme užít po předložce
 •                             nebo při důrazu.
 • Rozlišujte pravopis tvarů zájmena já:
 • 2. a 4. pád:                                        3. a 6. pád:
 •   mě (tě)                                               mně (tobě)
 • (Nechoď beze mě. Omluv mě.)          (Přijď ke mně. Promluv si s
 •                                                             ním o mně.)
 • Rozlišujte, kdy užijete tvar sebou a spojení s sebou.
 • Kapr sebou házel. (jako Kapr házel hlavou.)
 • Vezmi mě s sebou. (jako Vezmi mě s tebou.)
 • SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN MY, VY
 • 1.pádmyvy
  2.pádnásvás
  3.pádnámvám
  4.pádnásvás
  6.pád(o) nás(o) vás
  7.pádnámivámi
 • Pamatujte:
 • Zájmena my a vy píšeme s tvrdým y, v 7. pádu námi, vámi píšeme měkké i.
 • Rozlišujte:
 • tvar 1. pádu zájmena my (všichni)   ×    3. pád zájmena já - mi (mně).
 • Tvary zájmen ty, vy, tvůj, váš píšeme v dopisech s velkým písmenem, chceme-li vyjádřit svoji úctu k adresátorovi dopisu. (Posílám Ti pozdrav.)
 • ZÁJMENA ON, ONA, ONO
 • Rozlišujte pravopis tvarů zájmena ona:
 • 4. pád:                                   2., 3., 6. pád:
 • ji(ni) (Viděl jsem ji.)               jí (ní) (Půjdu bez ní. Nevěřím jí. Povídej o
 •                                                          ní.)