Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovesa

17. 4. 2010
 • 1. O slovesech všeobecně
 • Slovesa jsou slova, která vyjadřují děj neboli činnost (utíkám, létají), stav (ležím, žiju) nebo změnu stavu (stárnu, žloutnout).
 • Slovesa jsou slova ohebná, časují se.
 • Slovesný tvar, který může vyjádřit osobu a číslo, je tvar určitý.
 •        Např.: dělej, budu spát.
 • Slovesný tvar, který nemůže vyjádřit osobu a číslo, je tvar neurčitý.
 •        Např.: křičet, jít (infinitiv).
 • (U sloves v infinitivu neurčujeme osobu, číslo ani čas.)
 • Slovesa mohou svými tvary vyjadřovat osobu, číslo a čas - časují se.
 • Slovesná osoba je trojí: první, druhá a třetí.
 • Slovesné číslo je dvojí:  jednotné a množné.
 • Slovesný čas je trojí:     přítomný, minulý a budoucí.
 • Tvary sloves, které jsou vyjádřeny jedním slovem (plavte, udělají) a tvary sloves se zájmenem se, si (učíme se, blahopřejí si) se nazývají tvary jednoduché.
 • Tvary sloves, které jsou vyjádřeny více slovy (uklidili jsme, budu bruslit), se nazývají tvary složené.
 • Pamatujte:     Všechny tvary sloves v čase minulém považujeme za
 •                        tvary složené.

2. Časování sloves

 • U některých slovesných tvarů můžeme vedle osoby, čísla a času určit také způsob. Slovesné tvary vyjadřují trojí způsob:
 •    1. oznamovací    (píšu, psal jsem, budu psát, ...)
 •    2. rozkazovací    (piš, pišme, pište, ...)
 •    3. podmiňovací   (psal bych, ...)

A. Tvary oznamovacího způsobu

 • Čas přítomný
 • Koncovky, kterými se odlišují slovesné tvary, se nazývají osobní koncovky.
 •       Např.: cvičím, cvičíš, cvičí.
 • V osobních koncovkách přítomného času se píše vždy -i/í.
 • <><><><><><><><><><>                  PŘEHLED ČASOVÁNÍ V ČASE PŘÍTOMNÉM
  čísloosobavéztmýtprositdělat
  jednotné
  • 1.(já)
  • 2.(ty)
  • 3.(on, ona, ono)
  • vezu
  • vezeš
  • veze
  • myji
  • myješ
  • myje
  • prosím
  • prosíš
  • prosí
  • dělám
  • děláš
  • dělá
  množné
  • 1.(my)
  • 2.(vy)
  • 3.(oni, ony, ona)
  • vezeme
  • vezete
  • vezou
  • myjeme
  • myjete
  • myjí
  • prosíme
  • prosíte
  • prosí
  • děláme
  • děláte
  • dělají
 • Čas budoucí
 • Budoucí čas lze vyjádřit dvěma způsoby:
 • 1. Složeným tvarem slovesa. (U sloves, která mohou vyjádřit právě
 •     probíhající děj.) Složený tvar se skládá z pomocného slovesa být
 •     a z infinitivu významového slovesa.
 •              Př.: budu mluvit, budou sedět.
 • 2. Jednoduchým tvarem slovesa. (U sloves, která nemohou vyjádřit právě
 •     probíhající děj - svým přítomným tvarem vyjadřují čas budoucí.)
 •              Př.: promluvím, poběžíš
 •       PŘEHLED ČASOVÁNÍ V ČASE BUDOUCÍM
 • čísloosobasložené tvaryjednoduché tvary
  jednotné
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • budu číst
  • budeš číst
  • bude číst
  • přečtu
  • přečteš
  • přečte
  množné
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • budeme číst
  • budete číst
  • budou číst
  • přečteme
  • přečtete
  • přečtou
 • Čas minulý
 • Tvary minulého času jsou složeny z příčestí činného významového slovesa a z přítomného času pomocného slovesa být. (Př.: četl jsem)
 • Ve 3. osobě jedn. i množného čísla se pomocné sloveso vynechává.
 • (Př.:on psal, oni šli) Tento tvar posuzujeme rovněž jako tvar složený.
 • PŘEHLED ČASOVÁNÍ V ČASE MINULÉM
 • čísloosobarod mužskýrod ženskýrod střední

  jednotné

  • 1
  • 2
  • 3
  • psal jsem
  • psal jsi (psals)
  • (on) psal
  • psala jsem
  • psala jsi (psalas)
  • (ona) psala
  • psalo jsem
  • psalo jsi (psalos)
  • (ono) psalo

  množné

  • 1
  • 2
  • 3
  • psali jsme
  • psali jste
  • (oni) psali
  • psaly jsme
  • psaly jste
  • (ony) psaly
  • psala jsme
  • psala jste
  • (ona) psala
 • Pamatujte!
 • Slovesné tvary zakončené na -l, -la, -lo, -ly, -li, -la (koupil, koupila, ...) se nazývají příčestí činné.
 • ČASOVÁNÍ ZVRATNÝCH SLOVES V ČASE MINULÉM
 • 1.os.česal (-a,-o) jsem semyslel (-a,-o) jsem si
  2.os.česal (-a,-o) sesmyslel (-a,-o) sis
  3.os.česal (-a,-o) semyslel (-a,-o) si
  1.os.česali (-y,-a) jsme semysleli (-a,-o) jsme si
  2.os.česali (-y,-a) jste semysleli (-a,-o) jste si
  3.os.česali (-y,-a) semysleli (-a,-o) si
 • TVARY ROZKAZOVACÍHO ZPŮSOBU
 • Sloveso v rozkazovacím způsobu vyjadřuje děj, který má (nebo nemá) někdo uskutečnit. Je to rozkaz, zákaz nebo prosba.
 • Tvary rozkazovacího způsobu se tvoří ve 2. osobě čísla jednotného a v 1. a 2. osobě čísla množného koncovkami:
 •     a) -, -me, -te:                             piš, pišme, pište
 •     b) -i, -ěme (-eme), -ěte (-ete):  začni, začněme, začněte,
 •                                                       kresli, kresleme, kreslete
 •    c) -ej, -ejme, -ejte:                     dělej, dělejme, dělejte
 • Tvary rozkazovacího způsobu vyjadřují osobu a číslo, ale nevyjadřují čas. (Čas u tvarů rozkazovacího způsobu neurčujeme.)
 • TVARY PODMIŇOVACÍHO ZPŮSOBU
 • Sloveso v podmiňovacím způsobu vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit. Tvary podmiňovacího způsobu jsou složené. Skládají se z příčestí činného a ze zvláštných tvarů: bych, bys, by, bychom, byste, by (odvozených od slovesa být).
 • U tvarů podmiňovacího způsobu určujeme osobu, číslo a čas. (O času se budeme učit později.)
 • PŘEHLED TVARŮ PODMIŇOVACÍHO ZPŮSOBU
 • čísloosobazvratnáslovesa

  jednotné

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • spal bych
  • spal bys
  • spal by
  • zeptal bych se
  • zeptal by ses
  • zeptal by se
  • přál bych si
  • přál by sis
  • přál by si

  množné

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • spali bychom
  • spali byste
  • spali by
  • zeptali bychom se
  • zeptali byste se
  • zeptali by se
  • přáli bychom si
  • přáli byste si
  • přáli by si