Jdi na obsah Jdi na menu
 


skupiny bě/bje, vě/vje,pě, mě/mně

7. 9. 2009
 • Skupiny hlásek vyslovované (bje, vje) píšeme většinou bě, vě (oběd,věc).
 • Jen tam, kde se předpona ob-, v- setká s kořenem začínajícím na -je,
 • píšeme bje, vje (ob/jednat, v/jezd).
 • Pamatujte pravopis: oběh, oběd, oběť.
 • Skupinu vyslovovanou (pje) píšeme vždy (pěkný, zpěv).
 • Pamatujte pravopis: objekt, objektiv, objem, objemný.
 • Skupiny hlásek vyslovované (mňe) píšeme dvojím způsobem (nebo mně) podle toho, jak je slovo utvořeno.
 •  1) V základu slova píšeme vždy mě ( měsíc, město).
 •  2) Na rozhraní částí slova se řídíme stavbou slova:
 •   a) Skupinu mně píšeme tehdy, když je v příbuzném slově nebo v jiném tvaru téhož slova skupina mn:
 • skromný - skromně domnívat se - domněnka pomník - vzpomněl
 •   b) Skupinu  píšeme tehdy, když je v příbuzném slově nebo v jiném tvaru téhož slova pouze m:

 • soukromý - soukromě rozumí - rozumět sám - osamělý
 • 3) V koncovce podstatných jmen se zpravidla píše mě (v zimě, v domě).


 • Pamatujte pravopis slov: připomněl, zapomněl, vzpomněl, pomněnka, tamnější.