Jdi na obsah Jdi na menu
 


slohové učivo

1. 4. 2010
 • Reprodukce textu
 • Zopakujme si, co je to osnova:
 • Osnova je přehledné zachycení hlavních myšlenek z obsahu textu.
 • V osnově si ujasníme, co chceme říci a v jakém pořadí.
 • Promýšlíme a píšeme ji vždy před sestavením celého textu.
 • Usnadní nám vytvořit plynulý a uspořádaný text.
 • Popis pracovního postupu 1
 • Popisu nějaké činnosti říkáme popis pracovního postupu. Popisujeme v něm v přesném pořadí všechno, co musíme udělat a jak to musíme udělat.
 • Slouží nám jako návod k práci.
 • Nezapomeňte: pořadí činností a částí dějů nesmíte plést. Pomáháme si například různými příslovci času: nyní, nejdříve, pak, potom. (Jejich použití si dodatečně ověřte v textu Pernikáři.)
 • Popis pracovního postupu musí být srozumitelný a přesný, a proto užíváme výstižná slovesa s plným významem, která přesně vyjadřují popisovanou činnost.
 • Popis děje a pracovního postupu II
 • Při popisu děje zachováme určitý postup. Nejčastěji popisujeme děj tak, jak probíhal ve skutečnosti, jak se rozvíjel.
 • K usnadnění popisu nám opět slouží promyšlení obsahu a sestavení osnovy.
 • Dopis
 • Žádný dopis bychom neměli posílat s chybami.
 • Napsání úhledného dopisu a jeho úprava je vizitkou každého pisatele.
 • A jistě chceme, aby měl adresát (ten, komu píšeme) o nás pěknou představu.
 • Dopis je slohový útvar, kterým někomu něco písemně sdělujeme.
 • Máme dopisy osobní a neosobní (úřední).
 • Osobní dopisy píšeme někomu známému nebo je od něho dostáváme.
 • Bývají často psané bez přípravy, ale měly by být čitelné a úpravné.
 • Dopisy neosobní neboli úřední posílájí například naši rodiče nějakému úřadu a podniku nebo je od nich dostávají.
 • Dopis většinou mívá tyto části:
 • - datum (nebo místo a datum)
 • - oslovení adresáta
 • - úvodní pozdrav, popřípadě zdůvodnění, proč píšeme
 • - vlastní sdělení - obsah dopisu
 • - závěrečné přání něčeho, výzva k něčemu (být nemusí)
 • - pozdrav
 • - podpis
 • Chcete-li odpověď, nezapomeňte napsat zpáteční adresu.

Obrazek

 • Na obálce bývají uvedeny tyto údaje:
 • - (vážený) pan, paní, slečna, žák (být nemusí)
 • - celé křestní jméno a příjmení (popř. i tituly)
 • - název ulice a číslo domu
 • - obec, město, směrovací číslo
 • Pozor: Jméno nepíšeme zdrobněle. Nepíšeme Pepík nebo Vašek, ale jen Josef a Václav, neuvádíme domácké obměny jmen (např. Jája).
 • Nezapomeňte: Zájmena Ty, Vy, Tvůj a Váš (a jejich tvary při skloňování) píšeme v dopisech s velkým počátečním písmenem. Je to zdvořilé. Pouze v osobních dopisech může být písmeno velké nebo malé.
 • Povahu dopisu mají také psaníčka posílaná ve škole nebo kratší písemné vzkazy někomu známému. Většinou neobsahují všechny části dopisu, ale mají tyto části ale mají oslovení. Jejich obsah často připomíná zprávu.
 • Tiskopisy-poštovní poukázka, průvodka,
 • a podací lístek
 • Tiskopisy jsou úřední písemnosti, které nám slouží ke sdělení důležitých věcí. Některé vyřizuje pošta.
 • Patří k nim: poštovní poukázka, poštovní průvodka, podací
 •                   lístek a blanket (k podání telegramu).
 • Uvedené tiskopisy obsahují vždy adresu odesilatele (např. naší)
 • a adresu adresáta (komu něco posíláme).
 • Vzor adresy:
 • Petr Novotný         ╗ Píšeme-li jednotlivé údaje
 • Čapkova 5             ║ vždy na nový řádek, čárkou
 • 290 01 Poděbrady ╝ je neoddělujeme.
 • nebo: Petr Novotný, Čapkova 5, 290 01 Poděbrady
 • Údaje na řádku za sebou oddělujeme čárkou, ale mezi směrovacím
 • číslem a městem čárka nebývá.
 • Všechny tiskopisy vyplňujeme přesně podle toho, jak je každá
 • rubrika nazvaná, a co se po nás žádá. Proto si musíme tiskopis
 • předem prohlédnout.

Obrazek

 • V poštovní poukázce je důležité vyplnit:
 • - jméno odesilatele a jeho adresu
 • - komu posíláme peníze (jméno adresáta)
 • - množství peněz (říkáme částka peněz)
 •   Údaje píšeme číslicemi i slovy.
 • Pozor: V poštovních dokladech je zvyklost psát složené číslovky
 •             dohromady jako jedno slovo (s velkým počátečním písmenem).
 •    Např.: Stodvacetjedna.
 • (Jinak správně píšeme sto dvacet jedna.)
 • Na zadní straně je rubrika Zpráva pro příjemce. Slouží nám ke sdělení krátkých zpráv.

Obrazek

Obrazek

 • Průvodka k balíku a podací lístek také obsahují adresu odesilatele a adresu adresáta. Nikdy v nich neškrtáme!
 • Známe ještě složitější tiskopisy. Patří k nim různé dotazníky, tiskopisy pro žádosti, např. o vydání cestovního pasu a jiné.
 • Obsahují více údajů a vyplňující je dospělí. (Budete se o nich učit později.)
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

hovno

(hovno, 5. 3. 2013 10:09)

hovínkář