Jdi na obsah Jdi na menu
 


přídavná jména

11. 3. 2010
 • O přídavných jménech všeobecně
 • Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo věcí a jevů označených podstatným jménem. Ptáme se na ně otázkami jaký?, který?, čí?
 •    Např.:   jaký koláč?     - čerstvý koláč
 •                 který básník   - český básník
 •                 čí čepice          - bratrova čepice
 • Přídavná jména jsou slova ohebná - skloňují se. Shodují se v pádě, čísle a rodě s podstatnými jmény, která blíže určují.
 •    Např.:   pro mladou ženu
 •                       mladou ženu je 4.p., č.j., rod ženský
 • Podle zakončení rozlišujeme tři druhy přídavných jmen.
 • 1. Přídavná jména tvrdá mají v 1.p.č.j. tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů:
 •   v rodě mužském     (mladý muž)
 •   v rodě ženském      (mladá žena)
 •    v rodě středním      (mladé děvče)
 • 2. Přídavná jména měkká mají v 1.p.č.j. ve všech rodech stejnou koncovku:
 •       (jarní vítr, jarní noc, jarní počasí)
 • 3. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od podstatných jmen označujích osoby (Petrův slib) nebo od vlastních jmen zvířat (Brokova bouda). Od podstatných jmen rodu mužského se tvoří přídavné jména přivlastňovací příponami:
 • -ův (otcův kabát), -ova (otcova košile), -ovo (otcovo auto)
 • Od podstatných jmen rodu ženského se tvoří přídavná jména přivlastňovací příponami:
 • -in (matčin kabát), -ina (matčina košile), -ino (matčino auto)
 • Skloňování přídavných jmen tvrdých
 • Přídavná jména mění své koncovky podle rodu, čísla a pádu.
 • Přídavná jména tvrdá skloňujeme podle vzoru mladý (mladá, mladé)
 •                          Jednotné číslo
 •      Mužský rod                    Ženský rod          Střední rod
 • 1.p     mladý (muž, strom)     mladá (žena)     mladé (zvíře)
  2.p     mladého     mladé     mladého
  3.p     mladému     mladé     mladému
  4.p     mladého (muže)     mladou     mladé
       mladý (strom)
  5.p     mladý     mladá     mladé
  6.p(o) mladém(o) mladé(o) mladém
  7.p     mladým     mladou     mladým
 •                           Množné číslo
 •     Mužský rod                    Ženský rod         Střední rod
 • 1.p     mladí (muži)     mladé (ženy)     mladá (zvířata)
       mladé (stromy)
  2.p     mladých     mladých     mladých
  3.p     mladým     mladým     mladým
  4.p     mladé (muže, stromy)     mladé     mladá
  5.p     mladí (muži!)     mladé     mladá
       mladé (stromy!)
  6.p(o) mladých(o) mladých(o) mladých
  7.p     mladými     mladými     mladými
 • V koncovkách přídavných jmen tvrdých píšeme tvrdé -ý (nový žák, novým žákům, nových žáků atd.)
 • Měkké -í píšeme jen v 1. a 5. pádě množného čísla rodu mužského životného (noví žáci). V 7. pádě množného čísla je koncovka -ými.
 • V 1. a 5. pádě množného čísla rodu mužského životného se u vzoru mladý některé souhlásky před koncovkou mění.
 • Např.:             h     v     z       drahý přítel                - drazí přátelé
 •                       ch    v     š       hluchý člověk            - hluší lidé
 •                        k    v      c       hezký chlapec           - hezcí chlapci
 •                        r     v      ř       dobrý muž                - dobří muži
 • přípona         -ský  v    -ští     brněnský herec         - brněnští muži
 • přípona         -cký  v    -čtí     olomoucký hráč        - olomoučtí hráči
 • přípona         -čký  v    -čcí     maličký brouček       - maličcí broučci

Skloňování přídavných jmen měkkých

 • Přídavná jména měkká se skloňují podle vzoru jarní (jarní, jarní)

Jednotné číslo

 •       Mužský rod                    Ženský rod       Střední rod
 • 1.p     jarní (motýl, květ)     jarní (noc)     jarní (ráno)
  2.p     janího     jarní     jarního
  3.p     jarnímu     jarní     jarnímu
  4.p     jarního (motýla)     jarní     jarní
       jarní (květ)
  5.p     jarní     jarní     jarní
  6.p(o)jarním(o)jarní(o)jarním
  7.p     jarním     jarní     jarním

Množné číslo

 • 1.p     jarní (motýli, květy, noci, rána)
  2.p     jarních
  3.p     jarním
  4.p     jarní
  5.p     jarní
  6.p(o)jarních
  7.p     jarními
 • V koncovkách přídavných jmen měkkých píšeme vždy -í.

Skloňování příd. jmen přivlastňovacích

 • Přídavná jména přivlastňovací se skloňují podle vzorů otcův (otcova, otcovo) a matčin (matčina, matčino).

                     Jednotné číslo                        

Mužský rod

 • 1.p

         otcův

  matčin(bratr, klobouk)
  2.p       otcovamatčina(bratra, klobouku)
  3.p       otcovumatčinu(bratru, bratrovi,
  klobouku)
  4.pživ.   otcovamatčina(bratra)
  neživ.otcůvmatčin(kabát)
  5.p        otcůvmatčin(bratře, klobouku)
  6.p(o)   otcově, otcovumatčině, matčinu(bratrovi, klobouku)
  7.p        otcovýmmatčiným(bratrem, kloboukem)

Ženský rod

 • 1.p     otcovamatčina(sestra)
  2.p     otcovymatčiny(sestry)
  3.p     otcověmatčině(sestře)
  4.p     otcovumatčinu(sestru)
  5.p     otcovamatčina(sestro)
  6.p(o)otcověmatčině(sestře)
  7.p     otcovoumatčinou(sestrou)

Střední rod

 • 1.p     otcovomatčino(slovo)
  2.p     otcovamatčina(slova)
  3.p     otcovumatčinu(slovu)
  4.p     otcovomatčino(slovo)
  5.p     otcovomatčino(slovo)
  6.p(o)otcově, otcovumatčině, matčinu(slovu)
  7.p     otcovýmmatčiným(slovem)
                                Množné číslo
 •            Mužský rod              Ženský rod          Střední rod

 • 1. a 5.živ.    otcovi, matčiniotcovy, matčinyotcova, matčina
    pád         (bratři)(sestry)(slova)
  neživ.otcovy,matčiny
           (klobouky)
  2.p         otcových, matčinýchotcových, matčinýchotcových, matčiných
  3.p         otcovým, matčinýmotcovým, matčinýmotcovým, matčiným
  4.p         otcovy, matčinyotcovy, matčinyotcova, matčina
           (bratry, klobouky)(sestry)(slova)
  6.p(o)    otcových, matčinýchotcových, matčinýchotcových, matčiných
  7.p         otcovými, matčinýmiotcovými, matčinýmiotcovými, matčinými
 • Pamatujte: rod přídavného jména poznáme podle rodu podstatného jména, ke kterému přídavné jméno patří.
 • Př.:      Petrovy knihy - rod ženský
 •            Jitčini bratři    - rod mužský životný
 •            Eviny sešity    - rod mužský neživotný
 • U přídavných jmen přivlastňovacích píšeme v množném čísle koncovku jen v 1. a 5. pádě rodě mužského životného (otcovi psi, matčini psi).
 • V ostatních koncovkách množného čísla píšeme -y (pro otcovy psy).
 • V 7. pádě množného čísla je koncovka -ými (s Milanovými bratry).
 • Pozor dejte na psaní koncovek v 1. a 4. pádě přídavných jmen přivlastňovacích rodu mužského životného:
 •       1. pád                                                   4. pád
 • (ti) otcovi bratři                                    (ty) otcovy bratry
 • (ti) matčini bratři                                  (ty) matčiny bratry
 • Rozlišujte tvar 3. a 6. pádu podstatných jmen rodu mužského a tvar 1. a 4. pádu čísla množného přídavných jmen přivlastňovacích.
 • podstatná jména:             přídavná jména:
 • vždy koncovka -ovi           rod ženský: -ovy (bratrovy hračky)
 •                                          rod střední: -ova (bratrova slova)
 •                                          rod mužský neživotný: -ovy (Otovy míče)
 •                                          rod mužský životný: 1.pád: -ovi (pánovi psi)
 •                                                                         4.pád: -ovy (pánovy psy)