Jdi na obsah Jdi na menu
 


podstatná jména

28. 10. 2009
 • Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, ale označujeme jimi i vlastnosti a děje. Jsou to slova ohebná, která se skloňují.
 • U podstatných jmen určujeme: pád, číslo a rod (životnost). Jsou to mluvnické kategorie.
 • číslo
 • U podstatných jmen rozlišujeme číslo jednotné a množné.Některá podstatná jména mají pouze tvary jednotného čísla. Označují např. různé suroviny (dřevo, zlato) nebo více věcí téhož druhu (listí).
 • Některá podstatná jména mají pouze tvary množného čísla (brýle, záda).
 • Při určování čísla si pomáháme tvary ukazovacích zájmen, která můžeme s podst. jmény spojit:                 ten, ta, to - číslo jednotné
 •                                                ti, ty, ta    - číslo množné
 • Např.: ten hmyz, ta mládež, to kamení     - číslo jednotné
 •            ti lidé, ty sáně, ta vrata                 - číslo množné
 • rod
 • U podstatných jmen rozlišujeme trojí rod: mužský, ženský a střední.
 • U podstatných jmen rodu mužského rozlišujeme další mluvnický význam:
 • životnost a neživotnost. Při určování životnosti jsou rozhodující tvary 1.,2. a 4. pádu čísla jednotného.
 • U jmen životných platí:
 •   tvar 4. pádu čísla jednotného = tvaru 2. pádu čísla jednotného
 • Př.: 1.p.: clapec, 2.p.: (bez) chlapec, 4.p.: (pro) chlapce
 • U jmen neživotných platí:
 •   tvar 4.pádu čísla jednotného = tvaru 1. pádu čísla jednotného
 • Př.: 1.p.: zámek, 2.p.: (bez) zámku, 4.p.: (pro) zámek


 • Skloňování podstatných jmen

Rod

Zakončení 1.p.č.jedn.

Zakončení 2.p.č.jednVzor
Mužský životný
 • bez koncovky
 • s koncovkou-a
 •                    -e
 • -a
 • -e
 • -y
 • -e
 • tvrdý vzor pán
 • měkký vzor muž
 • tvrdý vzor předseda
 • měkký vzor soudce
Mužský neživotný
 • bez koncovky
 • -u nebo -a
 • -e
 • tvrdý vzor hrad/les
 • měkký vzor stroj
Ženský
 • s koncovkou    -a
 • bez koncovky
 • -y
 • -e
 • -e(ě)
 • -i
 • tvrdý vzor žena
 • tvrdý vzor růže
 • měkký vzor píseň
 • měkký vzor kost
Střední
 • s koncovkou -o
 •           -e (-iště)
 •                     -e
 •                     -i
 • -a
 • -e (-iště)
 • -ete
 • -i
 • tvrdý vzor město
 • měkký vzor moře
 • měkký vzor kuře
 • měkký vzor stavení