Jdi na obsah Jdi na menu
 


Číslovky

18. 4. 2010
 • DRUHY ČÍSLOVEK
 • Číslovky jsou slova vyjadřující určité nebo neurčité množství (tři, málo), pořadí (třetí, několikátý) apod.
 • Rozlišujte: číslice (0, 1, 2, 3, 4, ...)  × číslovky (nula, první, ...)
 • Rozlišujeme číslovky určité a číslovky neurčité.
 • Číslovky určité vyjadřují přesný počet nebo pořadí, můžeme je vyjádřit číslicemi (čtyři-4, čtvrtý hráč-4. hráč, čtyřikrát-4krát).
 • Číslovky neurčité nevyjadřují přesný počet a pořadí (několik, mnoho, málo, několikrát), nemůžeme je vyjádřit číslicemi.
 • Číslovky určité a neurčité dělíme podle významu na číslovky:
 • 1. Základní - odpovídají na otázku kolik?
 • - určité           např. jeden (jedna, jedno), dva (dvě), sto.
 • - neurčité       např. několik, kolik, mnoho, málo, tolik.
 • 2. Řadové  - odpovídají na otázku kolikátý? Vyjadřují pořadí,
 •                       místo v číselné řadě.
 • - určité           např. první, druhý, stý.
 • - neurčité       např. několikátý, kolikátý, tolikerý.
 • 3. Druhové - odpovídají na otázku kolikerý? Vyjadřují množství druhů.
 • - určité          např. dvojí, dvoje, patery.
 • - neurčité      např. několikery, několikerý, kolikerý.
 • 4. Násobné - odpovídají na otázku kolikrát?, kolikanásobný?
 •                       Vyjadřují, kolikrát se něco vyskytuje, dělá nebo kolikrát
 •                       se něco znásobilo. 
 • - určité          např. jednou, dvakrát, dvojnásobný.
 • - neurčité      např. několikrát, mnohokrát, několikanásobný.
 • V textu píšeme číslovky určité číslicemi jen tehdy, jsou-li složitější
 • (např.: statistické údaje, datum, letopočet). Jinde je píšeme slovy.
 • Za řadovými číslovkami napsanými číslicemi píšeme tečku
 • (např. 1. dubna, 6. cvičení, 1. kapitola, 20. století, Václav IV.).
 • Tečku nepíšeme: a) za letopočtem (v roce 1931)
 •                              b) v datu zapsaném zlomkem (16/11/1989)
 •                              c) za označením stránky, odstavce apod., stojí-li
 •                                  číslovka za jménem (cvičení 4, strana 88).
 • SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK ZÁKLADNÍCH
 • A) ČÍSLOVKY DVA, OBA, DVĚ, OBĚ
 • Mužský rodŽenský rodStřední rod
  1. p.dva, oba (chlapci)dvě, obě (dívky)dvě, obě (auta)
  2. p.dvou, oboudvou, oboudvou, obou
  3. p.dvěma, oběmadvěma, oběmadvěma, oběma
  4. p.dva, obadvě, obědvě, obě
  6. p.(o) dvou, obou(o) dvou, obou(o) dvou, obou
  7. p.dvěma, oběmadvěma, oběmadvěma, oběma
 • Ve spojení s číslovkou dvě má číslovka sto tvar stě: dvě, stě (ale: tři sta).
 • B) ČÍSLOVKY TŘI, ČTYŘI
 • Číslovky tři, čtyři nerozlišují rod.
 • Mužský, ženský, střední rodMužský, ženský, střední rod
  1. p.     tři (chlapci, dívky, auta)     čtyři (chlapci, dívky, auta)
  2. p.     tří, třech     čtyř, čtyřech
  3. p.     třem     čtyřem
  4. p.     tři     čtyři
  6. p.(o) třech(o) čtyřech
  7. p.     třemi     čtyřmi
 • C) ČÍSLOVKY PĚT AŽ DEVADESÁT DEVĚT
 • Číslovky pět devadesát devět (nebo děvětadevadesát) se skloňují stejně, mají jen dva tvary (pět, pěti).
 • 1. p.     pět (chlapců, dívek)
  2. p.     pěti
  3. p.     pěti
  4. p.     pět
  6. p.(o) pěti
  7. p.     pěti
 • Pamatujte: Pokud píšeme několikačlennou základní číslovku
 •                    slovy, píšeme každý člen zvlášť.
 •                    Př.: 857 - osm set padesát sedm.
 • Letopočty čteme jako číslovky řadové nebo číslovky základní.
 • Např.: roku 1997 čteme:
 •            roku tisíc devět set devadesát sedm    ╔ číslo
 • nebo   roku devatenáct set devadesát sedm   ╚ základní
 • nebo   roku tisícího devítistého devadesátého
 •            sedmého - č. řadová